(ro)

Когато се занимаваш
създаваш, участвайки в историческата традиция на
на десетки хиляди години.
Твориш сега за бъдещите поколения,
въплащавайки делото на нашите предци.

Медоу Колдън. Изтъканият път.

 

 

KUKUmobile е тъкачница на колела, достатъчно голяма за висок стан и достатъчно малка, за да пътува с лекота из Европейския континент и да създаде мновество временни работилници.

Маршрутът започва от Португалското крайбрежие на Атлантическия океан, след което преминава на зиг-заг през континентална Европа, докато стигне до Черно море.

В продължение на няколко години се създава широкоформатен гобленнен килим на висок стан с помощта на традиционни тъкачни техники. Отправна точка за това тъкано изделие е картинен модел от майсторката Андреа Милде, която се допълва от изследователска работа на място.

В допълнение към работата по това широкоформатно тъкано произведение, мобилната работилница отваря врати за тези, които се интересуват да научат повече за техниката на гобленното тъкане.

KUKUmobile разбира общественото пространство като място за колективни процеси на учене чрез преживяване; място, където общността и идентичността могат да бъдат преживени наново и където изкуството става част от ежедневието.

KUKUmobile се възприема като следотърсач на занаятчийското и художественото минало; като проследяващ агент на текстилни, културни и социално-политически идентичности; като номадски летописец и съвременен свидетел в момент на сътресения; като съхранител на идеи и в най-добрия случай като „инициатор“ на нови мрежи и на нов общ дух.

KUKUmobile се стреми да изследва безкрайността на човешкия стремеж към знания и растеж във служба на неотложната необходимост да се премине към устойчив начин на живот.

Европейския мобилен стан оживява за да привлече вниманието:

#към една от най-старите културни техники на човечеството. внимание. Тези знания и умения са предавани и усъвършенствани от поколения наред.

# към запазване на нашето нематериално културно богатство. Тази задача е лична и гради общество, което работи за да запази съкровищата на днешния свят за утрешния.

# за да се замислим за запазването на индивидуалното ценно в рамките на голямото общо. Завършеното произведение се разбира като огледало на разнообразието от европейски реалности и идентичности, метафора на тяхното преплитане и ясно съзнание за личен общественически принос.

# за да се замислим за измеренията на човешкото същество, като размер, скорост, възприятие, творчество  творческа сила и сложност.

# за да направим времето разбираемо по различен начин, както на философско, така и на конкретно тактилно ниво.

Бавното изкуство, бавното живеене могат да бъдат път, който отваря вратата към съзнателен и смислен начин на живот.

# за да транспортира лични знания в публичното пространство.

 

 

Архитекти, скулптори, художници – всички ние трябва да се върнем към занаята! Няма същностна разлика между художника и занаятчията, защото работата се основава на вдъхновението. Там е изворът на творчеството.

Затова нека да създадем нова гилдия на занаятчиите без класовата презумпция, която създава надменна стена между създателите.

Валтер Гропиус, Манифест на Баухаус 1919