(no)

Når vi vever tråder til kunst,
så skaper vi noe,
men vi tar også del i historiske tradisjoner
fra titusener av år tilbake.
Du skaper ikke bare kunst for din egen sjel
og for framtidige generasjoner,
du inkarnerer arbeidet til våre forfedre.

Meadow Coldon, The woven road.

 

 

KUKUmobil er et kunstnerstudio på to hjul, stor nok til å huse en stor vevstol og liten nok til å krysse det europeiske kontinent og sette opp vevestasjoner på veien. Ruta begynner på Portugals atlanterhavskyst, og slynger seg på tvers av fastlands-Europa helt til Svartehavet.

På vevstolen vil en stor billedvev ta form over flere år, vevet ved bruk av den tradisjonelle gobelin-teknikken. Utgangspunktet er et maleri av kunstneren Andrea Milde, komplementert av lokale impulser og teknikker på veien.

I tillegg til billedveven vil kunstneren holde workshops om grunnleggende veving og de mange sidene bak prosessen og den kreative utførelsen av en billedvev. Deltakerne vil ha muligheten til å utforske motivasjonen bak dette prosjektet i samtale med kunstneren.

Disse motivasjonene inkluderer:

# Å gi oppmerksomhet til et håndverk som har utviklet seg side om side med menneskeheten i årtusener. Hver generasjon av vevere har foredlet og fornyet teknikken før den ble overgitt neste generasjon, men i dag er veving allikevel på grensen til å svinne hen.

# Å ta til orde for bevaringen av vår kulturarv. KUKUmobil framhever dette som en felles innsats heller enn en individuell. Det er vårt samfunns ansvar å gjøre delt kunnskap tilgjengelig for framtidige generasjoner.

# Å reflektere over Europas framtid og sammenføyningene i samfunnet vårt. Billedveven vil reflektere mangfoldet av europeiske erfaringer og identiteter; det vil være en metafor på deres sammenvevde sameksistens og en fakkelbærer for et europeisk prosjekt i tjeneste for det sivile samfunnet.

# Å reise tilbake til en fart, størrelse, oppfattelse, kreativitet og kompleksitet av menneskelige dimensjoner. KUKUmobil søker å finne en balanse mellom vår trang til å skape stadig større og raskere, og grensene og selvbevisstheten som kreves for rettferdig og robust utøvelse.

# Å endre vår forståelse av tid, i både filosofisk og praktisk, haptisk forstand. Langsom kunst og livstil kan lede oss tilbake til en mer menneskelig dimensjon og en mer meningsfylt, bærekraftig framtid.

# Å ta utveksling av kunnskap til det offentlig rom. KUKUmobil omformer det offentlige rom til et sted for læring. Det skaper muligheter for å oppleve felleskap og identitet på nye måter, og gjør kunnskapsutveksling en tilgjengelig del av våre dagligdagse liv.

KUKUmobil er en farkost som tar oss tilbake til vår kunstneriske og håndverksmessige fortid, søkende etter kulturelle og geopolitiske identiteter knyttet til veving; en nomadisk krøniker i en tid med enorme omveltninger; kunnskapssamler så vel som formidler. I beste fall vil prosjektet lede til nye forbindelser og være en utløsende kraft for en europeisk ånd og identitet som allerede banker i mange hjerter og hoder.

 

 

“Arkitekter, skulptører, malere, vi må alle tilbake til håndverket! For kunst er intet ‘yrke.’ Det er ingen stor forskjell på kunstneren og håndverkeren. Kunstneren er en opphøyet håndverker. I sjeldne øyeblikks inspirasjon, løsrevet fra hans bevissthet og vilje, vil himmelens nåde la hans verk blomstre til kunst. Men ferdighet i håndverket er essensielt for enhver kunstner. Der ligger den viktigste kilden til kreativ fantasi.
La oss da skape et nytt laug av håndverkere uten klasseskillene som setter en arrogant barriere mellom kunstner og håndverker! Sammen la oss begjære, unnfange og skape nye strukturer for framtida, som vil omfavne arkitektur og skulptur og malerkunst i én enhet, og som en dag vil reise seg mot himmelen fra nevene til millioner av arbeidere lik krystallsymbolet på en ny tro.”

Walter Gropius